Language
  • en
  • cs
header-mask header-mask

Aplikovaný výzkum v oblasti vodíkových technologií

Evropská komise představila v prosinci 2019 novou evropskou strategii růstu, která stanoví cíle směřující k tomu, aby se Evropa stala do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě. Tato zásadní transformace evropské ekonomiky na zelenou a konkurenceschopnou ekonomiku vyžaduje zásadní změny a průlomové technologie.
Zelená dohoda označila čistý vodík za prioritní oblast, protože vodík bude důležitým prvkem této strategie.
Klíčovým prvkem přechodu na nulové emise je vodíkový cyklus:

(1) výroba vodíku a kyslíku rozkladem vody pomocí elektrolyzérů napájených elektřinou z obnovitelných,
(2) skladování a doprava získaného vodíku a
(3) zpětná výroba elektřiny pomocí palivových článků spotřebovávajících vodík a kyslík uzavírá smyčku uhlíkově neutrálního cyklu.

vodikovy-cyklus-small.png (15 KB)

Současný vývoj vodíkových a elektrických sítí založených na vodíkovém cyklu bude základním kamenem energetického řešení budoucnosti.
Vývoj pokročilých a cenově efektivních elektrokatalyzátorů založených na základním a aplikovaném výzkumu je jedním z hlavních výzkumných témat skupiny Nanomateriálů.

Témata prací

  • Rozpracované9
  • K dispozici6
  • Hotové1

Granty

  • Hotové8
  • Rozpracované3

Studium, přednášky, zajímavosti a informace z oblasti nanomateriálů a vodíkových technologií.