Language
  • en
  • cs
header-mask header-mask
Poskytovatel grantu Technologická agentura ČR
Program FW - TREND
Hlavní příjemce
LEANCAT s.r.o.
Reg. číslo zákl. projektu FW06010658
Trvání 01/2023 – 12/2025
Hlavní řešitel

prof. RNDr. Vladimír Matolín DrSc.

RNDr. Peter Kúš, Ph.D.