Language
  • en
  • cs
header-mask header-mask

Skupina nanomateriálů

Skupina se zabývá přípravou a zjišťováním vlastností nanomateriálů, jako jsou nanostrukturované povrchy a tenké vrstvy, nanočástice, nebo třeba i nanotrubky. Všechny tyto materiály se vyznačují velkým povrchem v poměru k objemu či makroskopickým rozměrům, což zásadně ovlivňuje jejich vlastnosti.

Z nepřeberné škály možných aplikací nanomateriálů se zaměřuje hlavně na dvě: vodíkovou energetiku a senzory. Přečtěte si více o tématech výzkumu.

Skupina nanomateriálů těží ze znalostí a dlouholetých zkušeností svých kmenových členů v oblasti fyziky povrchů a tenkých vrstev. Zkušenosti a poznatky jsou soustavně předávány mladším členům. Za několik let existence skupiny již vyrostla generace mladých výzkumníků, kteří sami mají dost zkušeností, aby vedli mladší studenty. Vzhledem k práci na vodíkových technologiích se rozšířil i náš odborný záběr, a to o fyzikální chemii a elektrochemii.

Studium, přednášky, zajímavosti a informace z oblasti nanomateriálů a vodíkových technologií.