Language
  • en
  • cs
Bakalářské práce

Optimalizace svazků palivových článků pomocí ultrazvukového zvlhčovače

Technologie PEMFC otevírá mnoho možností pro čistou a udržitelnou výrobu energie. Srdcem této technologie je svazek palivových článků, který se skládá z mnoha článků zapojených do série. Dosažení optimálních pracovních podmínek svazků palivových článků může být komplikovaným úkolem, který vyžaduje optimalizaci vlhkosti a teploty. V této práci se se změnou těchto parametrů očekává zlepšení celkového výkonu článku, snížení napěťové nerovnováhy mezi jednotlivými články a zvýšení provozní stability. Cílem této bakalářské práce je sestavit výzkumný svazek palivových článků a zkoumat vliv zvlhčování vzduchu ultrazvukovým generátorem mlhy na výkon svazku.

Literatura:

1. O’Hayre, Ryan P., Suk-Won Cha, Whitney G. Colella, and F. B. Prinz. Fuel Cell Fundamentals. Third edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2016. ISNB 978-1-119-11415-4 978-1-119-11420-8.
2. Qui DK. et al.; Review on proton exchange membrane fuel cell stack assembly: Quality evaluation, assembly method, contact behavior and process design; Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 152, 111660, 2021.
3. Parra D. et al.; A review on the role, cost and value of hydrogen energy systems for deep decarbonisation; Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 101, 279-294, 2019.

Vedoucí

Mgr. Yurii Yakovlev, Ph.D.

Odborný asistent
yakovlevyv87@gmail.com
22191-2251
22191-2763
95155-2251
95155-2763
Detail osoby
Řešitel

Martin Vaněk

Student bakalářského studia
martin.vanek42@gmail.com
Detail osoby

Studium, přednášky, zajímavosti a informace z oblasti nanomateriálů a vodíkových technologií.