Language
  • en
  • cs

Osoby

Seznamte se s týmem vědců a výzkumníků, kteří se zasloužili o světové úspěchy v oblasti vývoje nanomateriálů.


Vedoucí skupiny
Administrace
Vědečtí pracovníci
Technici
Doktorandi
Studenti magisterského studia
Studenti bakalářského studia