Language
  • en
  • cs
Poskytovatel grantu MŠMT
Program Czech Republic-Germany mobility
Registrační číslo projektu 8J22DE014
Trvání 2022-2023
Hlavní řešitel doc. Mgr. Ivan Khalakhan Ph.D.