Language
  • en
  • cs
header-mask header-mask

Palivové články s nízkým obsahem platinových kovů

Cílem projektu PaC-NG je základní vývoj pokročilých tenkovrstvých nanokatalyzátorů s nízkým obsahem drahých kovů a jejich korozi odolných nosičů pro svazky vodíkových palivových článků s polymerní membránou. Zároveň proběhne výzkum specifik aplikace na velkoplošné elektrody jako příprava pro budoucí škálování technologií do svazků s aktivními plochami přes 200 cm2 a výkony až 5 kW, využitelných v malých a středních stacionárních a mobilních zdrojích energie.

 

 

european-union-msmt-logo-en.png (12 KB)

Zkrácený název PaC-NG
Poskytovatel grantu MŠMT/EU
Program OP VVV
Výzva 02_16_025 Předaplikační výzkum v prioritní ose 1 OP
Registrační číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007414
Trvání 4/2018 - 12/2022
Rozpočet  pro UK 48 698 002 Kč
Vedoucí výzkumu Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Manažerka projektu (UK) RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.
Partnerská organizace Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Publikace

  1. P. Kúš, A. Ostroverkh, I. Khalakhan, R. Fiala, Y. Kosto, B. Šmíd, Y. Lobko, Y. Yakovlev, J. Nováková, I. Matolínová, V. Matolín: Magnetron sputtered thin-film vertically segmented Pt-Ir catalyst supported on TiC for anode side of proton exchange membrane unitized regenerative fuel cells. Int. J. Hydrogen Energy (2019), doi:10.1016/j.ijhydene.2019.04.216.