Language
  • en
  • cs
Letní projekty

Impedanční spektroskopie – okno do nitra elektrochemických systémů

SP2023Hrbek.png (263 KB)

Elektrochemická Impedanční Spektroskopie (EIS) je metoda široce využívaná při výzkumu a charakterizaci elektrochemických systémů – elektrolyzérů vody, baterií, palivových článků apod. – a to jak ve výzkumu, tak i v průmyslové praxi. Metoda spočívá v aplikaci střídavého napětí či proudu a měření frekvenční závislosti získané odezvy. S tím se pojí řada výzev ohledně správného nastavení amplitudy a frekvenčního rozsahu pro měření a vhodné simulace ekvivalentních elektrických obvodů pro zpracování a interpretaci dat. Cílem projektu je pochopit fungování EIS na systému elektrolyzéru vody, optimalizovat parametry pro jeho měření a pokusit se vyhodnotit změřená data tak, aby výsledky věrně vystihovaly reálné fyzikální procesy.

Pokud máte zájem o tuto práci, obraťte se na nás.

Vedoucí

Tomáš Hrbek

Doktorand
alexrthm@gmail.com
22191-2733
95155-2733
Detail osoby

Studium, přednášky, zajímavosti a informace z oblasti nanomateriálů a vodíkových technologií.