Language
  • en
  • cs

SKUPINA
NANOMATERIÁLŮ

Skupina nanomateriálů na KFPP MFF UK provádí základní i aplikovaný výzkum v oblasti nanomateriálů, hlavně se zaměřením na vodíkovou energetiku a senzory plynů a biomolekul. Na výzkumu se podílí i studenti od bakalářských po doktorandy. Neustále nabízíme témata prací nebo projektů pro nové studenty.

Více informací o výuce

SPL-HTC

SPL-HTC je velká výzkumná infrastruktura určená pro výzkum povrchů a dějů na nich. Od roku 2023 je její zaměření rozšířeno na výzkum a testování materiálů pro vodíkové technologie. Je spojením Laboratoře fyziky povrchů (SPL) v Praze a Optické dráhy pro výzkum materiálů (MSB) v italském Terstu a doplněna o Vodíkové technologické centrum (HTC) v Praze. Je členem konsorcia CERIC-ERIC, jehož prostřednictvím mají k SPL-(MSB)-HTC přístup výzkumníci z celého světa.

Více informací

"Vodík je nositelem energie budoucnosti."

Prof. Vladimír Matolín

Novinky a události

Zobrazit všechny novinky

Novinky a události

Zobrazit všechny novinky

O nás

Pracovníci skupiny nanomateriálů na Katedře fyziky povrchů a plazmatu MFF UK přispěli velkou měrou k vybudování Velké výzkumné infrastruktury (VVI) SPL-HTC. Zajišťují provoz této infrastruktury a podporu jejích uživatelů, ale díky tomu mají současně přístup ke špičkovým zařízením, která využívají pro vlastní výzkum. Získané zkušenosti přenášejí i do výuky a vedení studentských prací. Vědecká činnost sahá od základního výzkumu a přípravy pokročilých nanomateriálů až po jejich aplikace ve vodíkových palivových článcích či biotechnologiích. VVI SPL-HTC je součástí Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR, a současně i mezinárodního konsorcia CERIC-ERIC. Infrastruktura SPL-HTC je prostřednictvím CERIC-ERIC zpřístupněna výzkumníkům z celého světa.

Studium, přednášky, zajímavosti a informace z oblasti nanomateriálů a vodíkových technologií.