Language
  • en
  • cs
header-mask header-mask

Senzory

Rostoucí množství skleníkových plynů a těkavých organických složek v atmosféře nutí lidstvo sledovat a odstraňovat je z prostředí. Je velmi důležité vyvinout vysoce citlivé senzory plynu, které lze k takovémuto sledování použít. Nejvhodnějším typem plynových senzorů pro tento účel jsou snímače s citlivou nanostrukturovanou vrstvou oxidu kovu (MOX-NS). Kromě toho mohou být citlivé vrstvy MOX-NS použity jako materiál elektrod pro elektrochemickou detekci různých biomolekul nebo peroxidu vodíku, který se v organismech vyrábí ve velmi nízkých koncentracích a způsobuje oxidační poškození. Ve skupině nanomateriálů jsme vyvinuli nový operando přístup pro zkoumání plynových senzorů MOX-NS na základě vysokotlaké rentgenové fotoelektronové spektroskopie (NAP-XPS). Provádíme chemickou analýzu povrchů plynových senzorů MOX-NS a vystavujeme je různým analytům. Na základě tohoto výzkumu lze získávat důležité poznatky o mechanismu detekce plynu. Tyto poznatky lze dál využít ke zdokonalování detektorů (zvyšování citlivosti, selektivity, meze detekce atd.).

Studium, přednášky, zajímavosti a informace z oblasti nanomateriálů a vodíkových technologií.