Language
  • en
  • cs
Poskytovatel grantu Grantová agentura ČR
Program Standardní projekty
Panel P102 - Electrical engineering and electronic engineering
Registrační číslo projektu 21-08452S
Trvání 2021/01/01 - 2023/12/31
Hlavní řešitel doc. Ing. Jaromír Hubálek Ph.D.
Spoluřešitel Mgr. Mykhailo Vorokhta, Ph.D.