Language
 • en
 • cs
Magisterské práce

Operando studium povrchové chemie při detekci ethanolu plynovým senzorem na bázi 1D nanostrukturovaných oxidů kovů

Navrhovaná diplomová práce bude zaměřena na studium povrchové chemie 1D nanomateriálů, jako jsou nanotyčky/nanodráty WO3 a ZnO, a to jak nedekorované, tak kovem (Au a Pt) dekorované, které jsou vysoce účinné pro chemorezistivní detekci etanolu. Studium se bude provádět primárně pomocí metody vysokotlaké rentgenové fotoelektronové spektroskopie (NAP-XPS), která umožňuje sledování chemických procesů na povrchu senzitivní vrstvy senzoru za provozních podmínek. Tato moderní povrchová analytická technika umožňuje získání kompletní informace o přítomnosti adsorbátů a chemickém stavu povrchu senzitivní vrstvy, a to přímo za podmínek blízkých reálným pracovním podmínkám plynového senzoru (300 °C, vysoký tlak okolního plynu). Cílem práce bude získat základní a praktické znalosti o mechanismech interakce etanolu s detekujícími materiály ve vztahu k jejich morfologii a složení, které v budoucnu pomohou vyvinut plynový senzor na bázi 1D nanostrukturovaných oxidů kovů vyznačujících se vysokou citlivostí a selektivitou vůči etanolu. Řešení práce předpokládá také využití dalších analytických technik, jako jsou skenovací a transmisní elektronová mikroskopie, a seznámení se s technikou fyzikální depozice z plynné fáze (PVD) používanou pro dekoraci povrchů kovovými nanočásticemi.

Zásady pro vypracování

 1. Seznámit se s problematikou detekce plynů a vysokotlakou rentgenovou fotoelektronovou spektroskopií (NAP-XPS). Jedná se o jediné zařízení tohoto typu v celé České republice, na světě jich funguje pouze několik desítek.
 2. Podílet se na přípravě plynových senzorů s nanostrukturovanou citlivostní vrstvou na bázi WO3 a ZnO nanodrátů.
 3. Studium morfologie a složení připravených vzorků a zvládnutí metody jejich dekorace pomocí Au a Pt.
 4. Studium interakce připravených vrstev s etanolem ve vyšších tlacích metodou NAP-XPS.
 5. Zpracování experimentálních dat a sepsání diplomové práce.

Seznam odborné literatury

 1. F.G. Bănică, Chemical Sensors and Biosensors: Fundamentals and Applications, John Willey and Sons, Chichester, England, 2012, ISBN:9780470710661.
 2. D. Briggs and M. P. Seah, Practical Surface Analysis, John Willey and Sons, Chichester, England, 1990, ISBN-10: 0471920819. (Rentgenová fotoelektronová spektroskopie).
 3. M. Salmeron and R. Schlogl, Ambient pressure photoelectron spectroscopy: A new tool for surface science and nanotechnology, Surf. Sci. Rep. 63, 169–199, 2008.
 4. Odborné publikace dle doporučení vedoucího.

Pokud máte zájem o tuto práci, obraťte se na nás.

Vedoucí

doc. Mgr. Michael Vorochta, Ph.D.

Docent
vorohtam@gmail.com
22191-2321
22191-2671
95155-2321
95155-2671
Detail osoby

Studium, přednášky, zajímavosti a informace z oblasti nanomateriálů a vodíkových technologií.