Language
  • en
  • cs
header-mask header-mask

Nanobiotechnologie

Rychlý pokrok nanotechnologií v oblasti bioaplikací a organické elektroniky vede k zájmu o studium interakce bio nebo organických molekul a anorganickými materiály. Nanosvět implikuje použití minimálního množství molekul i základních substrátů, takže vytvořená rozhraní hrají klíčovou roli ve fyzikálně-chemických vlastnostech systému. Anorganické materiály používané v bioaplikacích pokrývají širokou škálu oblastí, včetně biosenzorů, bioresorbovatelné elektroniky, systémů pro dodávání léčiv a nanozymů. Naším cílem je zvýšit základní pochopení jevů a vlastností planárních anorganických substrátů o velikosti nanometrů při interakci s bio a organickými molekulami (DNA, aminokyseliny, fosfonové kyseliny atd.). Molekuly mohou být deponovány různými způsoby: odpařeny v UHV (nejčistší postup) nebo vyloučeny z roztoku (více biorealistické podmínky). Anorganické substráty se pohybují od dobře definovaných epitaxních filmů připravených in situ, až po méně definované, ale realističtější, jako jsou polykrystalické substráty a nanočástice připravené ex situ. Naše projekty ukazují použitelnost výsledků získaných z modelových systémů připravených a studovaných in situ k vývoji reálných bioelektrod. Nové poznatky, které zatím nejsou dostupné ve vědecké literatuře, přispějí k vývoji a konstrukci nových systémů pro lékařské aplikace.

Studium, přednášky, zajímavosti a informace z oblasti nanomateriálů a vodíkových technologií.