Language
  • en
  • cs
header-mask header-mask

Interakce hydrofilního polymeru s nanostrukturovaným oxidem ceru pro biomedicínské aplikace (GAČR)

Nanočásticím oxidu ceru jako možnému antioxidačnímu činidlu se poslední dobou věnuje velká pozornost v medicíně, a to díky jejich unikátní vlastnosti – změně oxidačního stavu při oxidačněredukčních podmínkách. Vliv polymery hydrofilně pokrytých nanočástic na průběh reakce mezi molekulami kyslíkových reaktivních radikálů a povrchem oxidu ceru není nicméně stále plně pochopen. Tento projekt si klade za cíl pochopit základní proces interakce mezi polymery a oxidem ceru při reakčních (operando) podmínkách. Toho bude dosaženo kombinací přípravy dobře definovaných povrchů (tenkých vrstev oxidu ceru) s využitím pokročilých technik materiálové vědy a jejich charakterizací pomocí spektroskopických a mikroskopických metod v reakčních podmínkách. Funkcionalizace povrchu oxidu ceru polymery bude prováděna s cílem minimálního ovlivnění celkového elektronového stavu a se zachováním své úlohy stabilizovat nanočástice, tato interakce bude plně charakterizována při reakčních podmínkách.

Poskytovatel grantu Grantová agentura ČR
Program Juniorské projekty
Panel P108 – Materiálové vědy a inženýrství
Registrační číslo projektu 19-10821Y
Trvání 1/2019 – 12/2021
Hlavní řešitelka Xiaohui Ju, Ph.D.