Language
  • en
  • cs
header-mask header-mask

Zkoumání interakce vody a peroxidu vodíku s modelovými povrchy a funkcionalizovánými nanočásticemi oxidu ceru pro biologické aplikace

Navrhovaný projekt je zaměřen na studium oxidu ceru v roli náhrady enzymu peroxidázy při neutralizaci peroxidu vodíku. V projektu budou zkoumány antioxidační vlastnosti nanostrukturního modelového povrchu CeOx in situ pomocí studia interakce peroxidu vodíku s povrchem oxidu ceru. Vzhledem k tomu, že pro reálné biologické aplikace se používají nanočástice, v tomto projektu bude vedle modelových systémů studována i antioxidační aktivita čistých nanočástic oxidu ceru a měny aktivity vlivem pokryti nanočástic polymery pro zvýšení jejich hydrofility.

V průběhu řešení projektu budou využity metody fotoelektronové spektroskopie ve vysokých tlacích NAP XPS (Near Ambient Pressure X-ray Photoelectron Spectroscopy), SRPES (Synchrotron Radiation Photoelectron Spectroscopy) a UV-visible spektroskopie. Morfologie oxidů ceru bude studovaná pomocí TEM, SEM, STM a AFM mikroskopů. Na výsledky projektu naváží i výzkumy in vivo a in vitro ve spolupráci s 1. Lékařskou fakultou UK.

Poskytovatel grantu Univerzita Karlova
Program GA UK
Registrační číslo projektu 1054217
Trvání 3/2017 – 3/2019
Hlavní řešitelka Yuliia Kosto

Publikace

  1. Y. Kosto, A. Zanut, S. Franchi, Y. Yakovlev, I. Khalakhan, V. Matolín, K. C. Prince, G. Valenti, F. Paolucci, N. Tsud: Electrochemical activity of the polycrystalline cerium oxide films for hydrogen peroxide detection. Appl. Surf. Sci. 488 (2019) 351, doi:10.1016/j.apsusc.2019.05.205.