Language
  • en
  • cs

Termální stabilita a ochranné vlastnosti kyseliny phenylfosforové na povrchu Cu(111)