Language
 • en
 • cs
header-mask header-mask

Laboratoř fyziky povrchů – Optická dráha pro výzkum materiálů

Výzkumná Infrastruktura (VI) SPL-MSB je českou laboratoří v evropské výzkumné infrastruktuře CERIC-ERIC. Sestává ze dvou částí, Optické dráhy pro vědu o materiálech (MSB) na synchrotronu Elettra v Terstu a laboratoře fyziky povrchů (SPL) v Praze. Klíčovým cílem projektu je modernizovat VI a umožnit tím vysokou kvalitu výzkumu zaměřeného na studium nových typů katalyzátorů pro elektrokatalytickou redukci kyslíku, oxidaci vodíku a redukci toxických reaktivních forem kyslíku.

 

 

european-union-msmt-logo-cz.png (12 KB)

Zkrácený název SPL-MSB
Poskytovatel grantu MŠMT/EU
Program OP VVV
Výzva 02_16_013 Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP
Registrační číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001788
Trvání 1/2016 – 12/2019
Rozpočet 43 498 455 Kč
Vedoucí výzkumu Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Manažerka projektu RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.

Publikace

 1. A. Neitzel, G. Kovács, Y. Lykhach, S. M. Kozlov, N. Tsud, T. Skála, M. Vorokhta, V. Matolín, K. M. Neyman, J. Libuda: Atomic Ordering and Sn Segregation in Pt–Sn Nanoalloys Supported on CeO2 Thin Films. Top. Catal. 60 (2016) 522, doi:10.1007/s11244-016-0709-5.
 2. M. Chundak, M. Yoshitake, M. Vaclavu, V. Matolin, T. Chikyow: Influence of chemical equilibrium in introduced oxygen vacancies on resistive switching in epitaxial Pt-CeO2 system. J. Solid State Electrochem. 21 (2016) 657, doi:10.1007/s10008-016-3400-7.
 3. N. Podda, M. Corva, F. Mohamed, Z. Feng, C. Dri, F. Dvorák, V. Matolin, G. Comelli, M. Peressi, E. Vesselli: Experimental and Theoretical Investigation of the Restructuring Process Induced by CO at Near Ambient Pressure: Pt Nanoclusters on Graphene/Ir(111). ACS Nano 11 (2016) 1041, doi:10.1021/acsnano.6b07876.
 4. I. Khalakhan, J. Lavková, I. Matolínová, M. Vorokhta, V. Potin, P. Kúš, M. Václav?, V.-A. Maraloiu, A.-C. Kuncser, V. Matolín: Electrochemically shape-controlled transformation of magnetron sputtered platinum films into platinum nanostructures enclosed by high-index facets. Surf. Coat. Technol. 309 (2017) 6, doi:10.1016/j.surfcoat.2016.11.017.
 5. M. Vorokhta, I. Khalakhan, I. Matolínová, J. Nováková, S. Haviar, J. Lan?ok, M. Novotný, H. Yoshikawa, V. Matolín: PLD prepared nanostructured Pt-CeO2 thin films containing ionic platinum. Appl. Surf. Sci. 396 (2017) 278, doi:10.1016/j.apsusc.2016.10.119.
 6. A. Kuzminova, T. Kretková, O. Kylián, J. Hanuš, I. Khalakhan, V. Prukner, E. Doležalová, M. Šimek, H. Biederman: Etching of polymers, proteins and bacterial spores by atmospheric pressure DBD plasma in air. J. Phys. D: Appl. Phys. 50 (2017) 135201, doi:10.1088/1361-6463/aa5c21.
 7. T. Ducho?, M. Aulická, E. F. Schwier, H. Iwasawa, C. Zhao, Y. Xu, K. Veltruská, K. Shimada, V. Matolín: Covalent versus localized nature of 4f electrons in ceria: Resonant angle-resolved photoemission spectroscopy and density functional theory. Phys. Rev. B 95 (2017) 165124, doi:10.1103/physrevb.95.165124.
 8. Y. Lykhach, A. Figueroba, T. Skála, T. Ducho?, N. Tsud, M. Aulická, A. Neitzel, K. Veltruská, K. C. Prince, V. Matolín, K. M. Neyman, J. Libuda: Redox-mediated conversion of atomically dispersed platinum to sub-nanometer particles. J. Mater. Chem. A 5 (2017) 9250, doi:10.1039/c7ta02204b.
 9. I. Khalakhan, M. Vorokhta, P. Kúš, M. Dopita, M. Václav?, R. Fiala, N. Tsud, T. Skála, V. Matolín: In situ probing of magnetron sputtered Pt-Ni alloy fuel cell catalysts during accelerated durability test using EC-AFM. Electrochim. Acta 245 (2017) 760, doi:10.1016/j.electacta.2017.05.202.
 10. O. Kylián, A. Kuzminova, M. Vaydulych, M. Cieslar, I. Khalakhan, J. Hanuš, A. Choukourov, D. Slavínská, H. Biederman: Core@shell Cu/hydrocarbon plasma polymer nanoparticles prepared by gas aggregation cluster source followed by in-flight plasma polymer coating. Plasma Processes Polym. 15 (2017) 1700109, doi:10.1002/ppap.201700109.
 11. A. Ostroverkh, V. Johanek, M. Dubau, P. Kus, K. Veltruska, M. Vaclavu, R. Fiala, B. Smid, Y. Ostroverkh, V. Matolin: Novel Fuel Cell MEA Based on Pt-C Deposited by Magnetron Sputtering. ECS Trans. 80 (2017) 225, doi:10.1149/08008.0225ecst.
 12. A. Ostroverkh, M. Dubau, V. Johanek, P. Kus, I. Khalakhan, M. Vaclavu, R. Fiala, Y. Ostroverkh, V. Matolin: Optimization of Pt Catalyst for Anode/Cathode of PEMFC via Magnetron Sputtering. ECS Trans. 80 (2017) 839, doi:10.1149/08008.0839ecst.
 13. M. Blatnik, C. Drechsel, N. Tsud, S. Surnev, F. Netzer: Decomposition of Methanol on Mixed CuO–CuWO4 Surfaces. J. Phys. Chem. B 122 (2017) 679, doi:10.1021/acs.jpcb.7b06233.
 14. Z. Liu, P. Lustemberg, R. A. Gutiérrez, J. J. Carey, R. M. Palomino, M. Vorokhta, D. C. Grinter, P. J. Ramírez, V. Matolín, M. Nolan, M. V. Ganduglia-Pirovano, S. D. Senanayake, J. A. Rodriguez: In?Situ Investigation of Methane Dry Reforming on Metal/Ceria(111) Surfaces: Metal-Support Interactions and C?H Bond Activation at Low Temperature. Angew. Chem. Int. Ed. 56 (2017) 13041, doi:10.1002/anie.201707538.
 15. J. Hanuš, M. Vaidulych, O. Kylián, A. Choukourov, J. Kousal, I. Khalakhan, M. Cieslar, P. Sola?, H. Biederman: Fabrication of Ni@Ti core–shell nanoparticles by modified gas aggregation source. J. Phys. D: Appl. Phys. 50 (2017) 475307, doi:10.1088/1361-6463/aa8f25.
 16. S. Bercha, K. Beranová, R. G. Acres, M. Vorokhta, M. Dubau, I. Matolínová, T. Skála, K. C. Prince, V. Matolín, N. Tsud: Thermally Controlled Bonding of Adenine to Cerium Oxide: Effect of Substrate Stoichiometry, Morphology, Composition, and Molecular Deposition Technique. J. Phys. Chem. C 121 (2017) 25118, doi:10.1021/acs.jpcc.7b06925.
 17. T. Ducho?, J. Hackl, J. Höcker, K. Veltruská, V. Matolín, J. Falta, S. Cramm, S. Nemšák, C. M. Schneider, J. I. Flege, S. D. Senanayake: Exploiting micro-scale structural and chemical observations in real time for understanding chemical conversion: LEEM/PEEM studies over CeOx–Cu(111). Ultramicroscopy 183 (2017) 84, doi:10.1016/j.ultramic.2017.05.003.
 18. A. Mufundirwa, G. F. Harrington, B. Smid, B. V. Cunning, K. Sasaki, S. M. Lyth: Durability of template-free Fe-N-C foams for electrochemical oxygen reduction in alkaline solution. J. Power Sources 375 (2018) 244, doi:10.1016/j.jpowsour.2017.07.025.
 19. V. Gargiulo, B. Alfano, R. Di Capua, M. Alfé, M. Vorokhta, T. Polichetti, E. Massera, M. L. Miglietta, C. Schiattarella, G. Di Francia: Graphene-like layers as promising chemiresistive sensing material for detection of alcohols at low concentration. J. Appl. Phys. 123 (2018) 024503, doi:10.1063/1.5000914.
 20. A. Ostroverkh, M. Dubau, V. Johánek, M. Václav?, B. Šmíd, K. Veltruská, Y. Ostroverkh, R. Fiala, V. Matolín: Efficient Pt-C MEA for PEMFC with Low Platinum Content Prepared by Magnetron Sputtering. Fuel Cells 18 (2018) 51, doi:10.1002/fuce.201700137.
 21. P. Pleskunov, D. Nikitin, R. Tafiichuk, A. Shelemin, J. Hanuš, I. Khalakhan, A. Choukourov: Carboxyl-Functionalized Nanoparticles Produced by Pulsed Plasma Polymerization of Acrylic Acid. J. Phys. Chem. B 122 (2018) 4187, doi:10.1021/acs.jpcb.8b01648.
 22. I. Khalakhan, A. Choukourov, M. Vorokhta, P. Kúš, I. Matolínová, V. Matolín: In situ electrochemical AFM monitoring of the potential-dependent deterioration of platinum catalyst during potentiodynamic cycling. Ultramicroscopy 187 (2018) 64, doi:10.1016/j.ultramic.2018.01.015.
 23. F. Dvo?ák, L. Szabová, V. Johánek, M. Farnesi Camellone, V. Stetsovych, M. Vorokhta, A. Tovt, T. Skála, I. Matolínová, Y. Tateyama, J. Myslive?ek, S. Fabris, V. Matolín: Bulk Hydroxylation and Effective Water Splitting by Highly Reduced Cerium Oxide: The Role of O Vacancy Coordination. ACS Catal. 8 (2018) 4354, doi:10.1021/acscatal.7b04409.
 24. J. Hackl, T. Ducho?, D. M. Gottlob, S. Cramm, K. Veltruská, V. Matolín, S. Nemšák, C. M. Schneider: On the growth mechanisms of polar (100) surfaces of ceria on copper (100). Surf. Sci. 671 (2018) 1, doi:10.1016/j.susc.2018.01.008.
 25. P. G. Lustemberg, R. M. Palomino, R. A. Gutiérrez, D. C. Grinter, M. Vorokhta, Z. Liu, P. J. Ramírez, V. Matolín, M. V. Ganduglia-Pirovano, S. D. Senanayake, J. A. Rodriguez: Direct Conversion of Methane to Methanol on Ni-Ceria Surfaces: Metal–Support Interactions and Water-Enabled Catalytic Conversion by Site Blocking. J. Am. Chem. Soc. 140 (2018) 7681, doi:10.1021/jacs.8b03809.
 26. F. Faisal, C. Stumm, M. Bertram, F. Waidhas, Y. Lykhach, S. Cherevko, F. Xiang, M. Ammon, M. Vorokhta, B. Šmíd, T. Skála, N. Tsud, A. Neitzel, K. Beranová, K. C. Prince, S. Geiger, O. Kasian, T. Wähler, R. Schuster, M. A. Schneider, V. Matolín, K. J. J. Mayrhofer, O. Brummel, J. Libuda: Electrifying model catalysts for understanding electrocatalytic reactions in liquid electrolytes. Nat. Mater. 17 (2018) 592, doi:10.1038/s41563-018-0088-3.
 27. R. G. Acres, X. Cheng, K. Beranová, S. Bercha, T. Skála, V. Matolín, Y. Xu, K. C. Prince, N. Tsud: An experimental and theoretical study of adenine adsorption on Au(111). Phys. Chem. Chem. Phys. 20 (2018) 4688, doi:10.1039/c7cp08102b.
 28. J. Kratochvíl, J. Št?rba, J. Lieskovská, H. Langhansová, A. Kuzminova, I. Khalakhan, O. Kylián, V. Stra?ák: Antibacterial effect of Cu/C:F nanocomposites deposited on PEEK substrates. Mater. Lett. 230 (2018) 96, doi:10.1016/j.matlet.2018.07.082.
 29. L. Szabová, M. F. Camellone, F. N. Ribeiro, V. Matolín, Y. Tateyama, S. Fabris: Dynamical Solvent Effects on the Charge and Reactivity of Ceria-Supported Pt Nanoclusters. J. Phys. Chem. C 122 (2018) 27507, doi:10.1021/acs.jpcc.8b09154.
 30. O. Brummel, Y. Lykhach, M. Vorokhta, B. Šmíd, C. Stumm, F. Faisal, T. Skála, N. Tsud, A. Neitzel, K. Beranová, K. C. Prince, V. Matolín, J. Libuda: Redox Behavior of Pt/Co3O4(111) Model Electrocatalyst Studied by X-ray Photoelectron Spectroscopy Coupled with an Electrochemical Cell. J. Phys. Chem. C 123 (2019) 8746, doi:10.1021/acs.jpcc.8b08890.
 31. M. Kettner, T. Ducho?, M. J. Wolf, J. Kullgren, S. D. Senanayake, K. Hermansson, K. Veltruská, V. Nehasil: Anion-mediated electronic effects in reducible oxides: Tuning the valence band of ceria via fluorine doping. J. Chem. Phys. 151 (2019) 044701, doi:10.1063/1.5109955.
 32. A. Cassidy, N. Tsud, S. Bercha, V. Feyer, K. C. Prince, O. Plekan: Adsorption of 5-Fluorouracil on Au(111) and Cu(111) surfaces. AIP Adv. 9 (2019) 085318, doi:10.1063/1.5108801.
 33. Y. Kosto, A. Zanut, S. Franchi, Y. Yakovlev, I. Khalakhan, V. Matolín, K. C. Prince, G. Valenti, F. Paolucci, N. Tsud: Electrochemical activity of the polycrystalline cerium oxide films for hydrogen peroxide detection. Appl. Surf. Sci. 488 (2019) 351, doi:10.1016/j.apsusc.2019.05.205.
 34. Y. Lykhach, S. Piccinin, T. Skála, M. Bertram, N. Tsud, O. Brummel, M. Farnesi Camellone, K. Beranová, A. Neitzel, S. Fabris, K. C. Prince, V. Matolín, J. Libuda: Quantitative Analysis of the Oxidation State of Cobalt Oxides by Resonant Photoemission Spectroscopy. J. Phys. Chem. Lett. 10 (2019) 6129, doi:10.1021/acs.jpclett.9b02398.
 35. Y. Lykhach, J. Kubát, A. Neitzel, N. Tsud, M. Vorokhta, T. Skála, F. Dvo?ák, Y. Kosto, K. C. Prince, V. Matolín, V. Johánek, J. Myslive?ek, J. Libuda: Charge transfer and spillover phenomena in ceria-supported iridium catalysts: A model study. J. Chem. Phys. 151 (2019) 204703, doi:10.1063/1.5126031.
 36. R. Brown, M. Vorokhta, I. Khalakhan, M. Dopita, T. Vonderach, T. Skála, N. Lindahl, I. Matolínová, H. Grönbeck, K. M. Neyman, V. Matolín, B. Wickman: Unraveling the Surface Chemistry and Structure in Highly Active Sputtered Pt3Y Catalyst Films for the Oxygen Reduction Reaction. ACS Appl. Mater. Interfaces 12 (2019) 4454, doi:10.1021/acsami.9b17817.
 37. O. Bezrkovnyi, M. Vorokhta, M. Ma?ecka, W. Mista, L. Kepinski: NAP-XPS study of Eu3+???Eu2+ and Ce4+???Ce3+ reduction in Au/Ce0.80Eu0.20O2 catalyst. Catal. Commun. 135 (2020) 105875, doi:10.1016/j.catcom.2019.105875.
 38. I. Khalakhan, L. Vega, M. Vorokhta, T. Skála, F. Viñes, Y. V. Yakovlev, K. M. Neyman, I. Matolínová: Irreversible structural dynamics on the surface of bimetallic PtNi alloy catalyst under alternating oxidizing and reducing environments. Appl. Catal., B 264 (2020) 118476, doi:10.1016/j.apcatb.2019.118476.
 39. I. Khalakhan, L. Supik, M. Vorokhta, Y. Yakovlev, M. Dopita, D. J. S. Sandbeck, S. Cherevko, K. Veltruská, I. Matolínová: Compositionally tuned magnetron co-sputtered PtxNi100-x alloy as a cathode catalyst for proton exchange membrane fuel cells. Appl. Surf. Sci. 511 (2020) 145486, doi:10.1016/j.apsusc.2020.145486.