Language
  • en
  • cs
Bakalářské práce

Studium vlivu plynných jedů na magnetronem deponovaný katalyzátor pro vodíkový palivový článek

V současné době se vodík vyrábí rozkladem uhlovodíků, které mohou vést k přítomnosti CO, H2S v palivu. Použití takového vodíku v palivových článcích může způsobit otravu anodového katalyzátoru (platiny) s významným zhoršením výkonu. Proto jsou žádoucí katalyzátory s vysokou tolerancí k druhům způsobujících otravu. Jednou z možností je vytvořit slitinu platiny přidáním jiného kovu a zmírnit tak vliv přítomných katalytických jedů.

Při řešení práce navrhujeme připravovat modelových katalytických systémů na bázi slitin technikou magnetronového naprašování. Připravené vrstvy budou charakterizovány dostupnými technikami (např. SEM, EDX), včetně RRDE s následným testováním v palivovém článku.

Cílem práce je studovat odolnost platinového katalyzátoru v závislosti na typu slitiny a množství přidaného kovu.

Zásady pro vypracování

  1. Seznámit se s principy heterogenní katalýzy, mechanismy otravy a způsoby jejího zmírnění.
  2. Zvládnout metody techniky používané při řešení práce
  3. Příprava katalyzátorů magnetronovým naprašováním
  4. Charakterizace připravených vrstev katalyzátorů a jejich testování v palivovém článku
  5. Zpracování a analýza výsledků

Seznam odborné literatury

  1. O'Hayre R., Základy palivových článků, Wiley, 2016.
  2. Wang H., analýza režimu selhání palivových článků PEM, CRC Press, 2012.
  3. Bard A. J., Elektrochemické metody: základy a aplikace, Wiley, 2001.
Vedoucí

doc. Mgr. Michael Vorochta, Ph.D.

Docent
vorohtam@gmail.com
22191-2321
22191-2671
95155-2321
95155-2671
Detail osoby
Konzultant

Mgr. Yurii Yakovlev, Ph.D.

Odborný asistent
yakovlevyv87@gmail.com
22191-2251
22191-2763
95155-2251
95155-2763
Detail osoby
Druhý konzultant

prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Profesor
matolin@mbox.troja.mff.cuni.cz
22191-2323
22191-2734
95155-2323
95155-2734
Detail osoby
Řešitel

David Kalabis

Doktorand
Detail osoby

Studium, přednášky, zajímavosti a informace z oblasti nanomateriálů a vodíkových technologií.