Language
  • en
  • cs
Bachelor thesis

Studium vlivu plynných jedů na magnetronem deponovaný katalyzátor pro vodíkový palivový článek (CZ)

Description in Czech

V současné době se vodík vyrábí rozkladem uhlovodíků, které mohou vést k přítomnosti CO, H2S v palivu. Použití takového vodíku v palivových článcích může způsobit otravu anodového katalyzátoru (platiny) s významným zhoršením výkonu. Proto jsou žádoucí katalyzátory s vysokou tolerancí k druhům způsobujících otravu. Jednou z možností je vytvořit slitinu platiny přidáním jiného kovu a zmírnit tak vliv přítomných katalytických jedů.

Při řešení práce navrhujeme připravovat modelových katalytických systémů na bázi slitin technikou magnetronového naprašování. Připravené vrstvy budou charakterizovány dostupnými technikami (např. SEM, EDX), včetně RRDE s následným testováním v palivovém článku.

Cílem práce je studovat odolnost platinového katalyzátoru v závislosti na typu slitiny a množství přidaného kovu.

Zásady pro vypracování

  1. Seznámit se s principy heterogenní katalýzy, mechanismy otravy a způsoby jejího zmírnění.
  2. Zvládnout metody techniky používané při řešení práce
  3. Příprava katalyzátorů magnetronovým naprašováním
  4. Charakterizace připravených vrstev katalyzátorů a jejich testování v palivovém článku
  5. Zpracování a analýza výsledků

Seznam odborné literatury

  1. O'Hayre R., Základy palivových článků, Wiley, 2016.
  2. Wang H., analýza režimu selhání palivových článků PEM, CRC Press, 2012.
  3. Bard A. J., Elektrochemické metody: základy a aplikace, Wiley, 2001.
Supervisor

Dr. Michael Vorochta

Associate professor
vorohtam@gmail.com
+420-95155-2321
+420-95155-2671
People detail
Consultant

Dr. Yurii Yakovlev

Assistant Professor
yakovlevyv87@gmail.com
+420-95155-2251
+420-95155-2763
People detail
Second consultant

Prof. Vladimír Matolín

Professor
matolin@mbox.troja.mff.cuni.cz
+420-95155-2323
+420-95155-2734
People detail
Student

David Kalabis

Doctoral student
People detail

Lectures, interesting facts and information in the field of nanomaterials and hydrogen technology.