Language
 • en
 • cs
Magisterské práce

Adsorpce nitroxylových organických radikálů na uspořádané vrstvy oxidu ceričitého

V rámci této diplomové práce navrhujeme studovat vazbu nitroxylových organických radikálů s uspořádanými povrchy oxidu ceričitého, materiálu s velice slibnými vlastnostmi pro bioaplikace a organickou elektroniku. Modelový systém bude připraven ve vakuu depozicí molekul nitroxylu z Knudsenovy cely na povrch epitaxních vrstev oxidu ceru. Uspořádané vrstvy stechiometrického CeO2 a substechiometrické CeO2-x připravené depozicí ceru v kyslíkové atmosféře na povrch substrátu Cu(111) budou analyzovány difrakční technikou LEED a fotoemisní spektroskopií XPS. Interakce molekul s povrchem oxidů bude studována pomocí fotoelektronových spektroskopií XPS, SRPES, RPES a NEXAFS na české optické dráze pro materiálový výzkum (MSB) v Terstu, Itálie.

Cílem práce bude studovat způsob interakce nitroxylových organických radikálů s uspořádanými povrchy oxidu ceričitého o různé stechiometrii.

Zásady pro vypracování

 1. Studium doporučené literatury
 2. Seznámení se s principy experimentálních metod a systémů, které budou k řešení práce používány.
 3. Příprava tenkých vrstev oxidu ceričitého a charakterizace jejich uspořádání.
 4. Příprava a test vypařovadla molekul.
 5. Studium interakce organických radikálů s vrstvami CeO2 a CeO2-x.
 6. Vyhodnocení výsledků a sepsání práce.

Literatura

 1. Catalysis by Ceria and Related Materials, A. Trovarelli, Imperial College Press, ISBN: 1-86094-299-7.
 2. D. Briggs, M.P. Seah: Practical Surface Analysis, vol. 2 - Auger and X-ray Photoelectron spectroscopy, Wiley, 1990, ISBN 0-471-92081-9
 3. C.D. Spicer, E.T. Pashuck, M.M. Stevens, Achieving Controlled Biomolecule–Biomaterial Conjugation, Chem. Rev. 118 (2018) 7702–7743
 4. N. Tsud, R.G. Acres, M. Iakhnenko, D. Mazur, K.C. Prince, V. Matolín, Bonding of Histidine to Cerium Oxide, J. Phys. Chem. B 117 (2013) 9182-9193
 5. B. Kovac, I. Ljubic, A. Kivimaki, M. Coreno, I. Novak, Characterisation of the electronic structure of some stable nitroxyl radicals using variable energy photoelectron spectroscopy, Phys. Chem. Chem. Phys. 16 (2014) 10734

Pokud máte zájem o tuto práci, obraťte se na nás.

Vedoucí

Ing. Nataliya Tsud, Ph.D.

Vědecká pracovnice
tsud@mbox.troja.mff.cuni.cz
+39-040-375-8095
+39-040-375-8059
Detail osoby
Konzultant

prof. Mgr. Iva Matolínová, Dr.

Profesorka, vedoucí skupiny
imatol@mbox.troja.mff.cuni.cz
22191-2241
22191-2252
95155-2241
95155-2252
Detail osoby

Studium, přednášky, zajímavosti a informace z oblasti nanomateriálů a vodíkových technologií.