Language
  • en
  • cs

Nová témata disertačních prací

Nová témata disertačních prací

Skupina nanomateriálů vypsala pro jarní termín přijímacího řízení devět témat disertačních prací. Máte-li zájem o zajímavé studium na pomezí základního a aplikovaného výzkumu, neváhejte a kontaktujte uvedeného školitele. Práce budou řešeny nejen na domácím pracovišti, ale i na spolupracujících významných zahraničních infrastrukturách – synchrotronech Elettra (CERIC-ERIC, Terst) a ESRF (Grenoble). Doktorské studium bude zahrnovat účast na řešení grantových projektů, a tedy i finanční podporu.