Doctoral Theses

Degradace katalyzátorů palivových článků

1312c-Khalakhan-FC-degradation.png

Palivové články s polymerní membránou (PEMFC) jsou na pokraji revoluční změny v oblasti elektřiny. Kromě aktivity a ceny je stabilita katalyzátoru jedním z klíčových problémů pro jejich úspěšnou komercializaci. Kvůli korozním podmínkám katody PEMFC je degradace katalyzátoru častým problémem a vede ke zhoršení výkonu palivových článků v průběhu jejich používání...

More

Modelové katalyzátory – elektronické a strukturní vlastnosti ve spojení s elektrochemií in situ

Děje probíhající v reálných katalyzátorech jsou vzhledem ke komplikovanému složení a struktuře katalyzátorů složitým problémem. K objasnění jejich mechanismů značnou měrou přispívají studie na modelových katalyzátorech. Limitujícím faktorem těchto studií je však tzv. pressure gap, neboť většina experimentů probíhá při tlacích mnohem nižších, než ve kterých pak katalyzátory pracují...

More

Štúdium tenkovrstvových katalyzátorov pre reverzibilný vodíkový palivový článok s polymernou membránou

Vodný elektrolyzér s protónovo vodivou membránou (PEM-WE) je základným stavebným kameňom vodíkového hospodárstva. Umožňuje totiž premenu prebytočnej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v čase vysokej produkcie a nízkeho odberu na jednoducho uskladniteľnú energiu chemickú. Deje sa tak prostredníctvom endergonickej elektrochemickej reakcie...

More

Studium modelových povrchů s atomárně dispergovanou Pt

Nesené kovové klastry obsahující pouze několik málo atomů jsou předmětem mnohaletého zájmu řady prestižních vědeckých pracovišť. Takovéto katalyzátory, speciálně kategorie “single-atom catalysts”, kde na povrchu nosiče je katalyticky aktivní materiál dispergován na jednotlivé atomy, maximalizují využití vzácných kovů vystavením každého jednotlivého atomu kovu reaktantům...

More

Funkcionalizace nanočástic pro biomedicínské aplikace

Disertační práce bude zaměřena na přípravu a studium vlastností nanočástic anorganických materiálů pro biomedicínské aplikace. Kromě např. nanokrystalků křemíku nebo nanodiamantu mezi tyto materiály patří oxid ceričitý (CeO2), který vykazuje vysokou biologickou kompatibilitu a excelentní redukčně oxidační schopnosti. Z tohoto pohledu je považován za jeden z nejslibnějších materiálů...

More

Studium modelových katalyzátorů pomocí vysokotlakého skenovacího tunelového mikroskopu

Mnoho fyzikálních a chemických procesů probíhá na rozhraních pevné látky a kapaliny nebo pevné látky a plynu. Příkladem těchto procesů je oxidace CO na povrchu Pt (heterogenní katalýza) nebo disociace O2 a H2 ve vodíkovém palivovém článku (elektrokatalýza). V praxi většina těchto procesů probíhá za zvýšené teploty a vysokého tlaku, tedy za podmínek, které znemožňují...

More