Language
  • en
  • cs

Magnetronem naprašovaný tenkovrstvý katalyzátor s nízkým obsahem Ir-Ru pro elektrolýzu vody: Analýza dlouhodobé stability