Language
  • en
  • cs

Vláda ČR schválila novou vodíkovou strategii

Vláda ČR schválila novou vodíkovou strategii

Vláda ČR na svém jednání dne 26.7.2021 schválila Vodíkovou strategie České republiky, která navazuje na evropskou vodíkovou strategii. Vodík a vodíkové technologie jsou jedním z hlavních nástrojů pro dosažení cílů snižovaní emisí skleníkových plynů tak, jak jsou stanoveny v Zelené dohodě pro Evropu. Strategie analyzuje různé možnosti výroby a využití vodíku a stanovuje prioritní oblasti dalšího rozvoje.

Víc informací naleznete na stránce: https://www.mpo.cz/cz/prumysl/strategicke-projekty/vodikova-strategie-cr-schvalena-vladou--262590/.