Language
  • en
  • cs

Náš článek byl vybrán na titulní stránku časopisu Journal of Material Chemistry B

CoverJMCB_Ju1.png (1.08 MB)

Dr. Xiaohui Ju a spolupracovníci ze skupiny Nanomateriálů publikovali článek o syntéze nanočástic oxidu ceru zprostředkovanou kyselinou poly-akrylovou vedoucí k různým oxidačním stavům ceru a o efektu těchto nanočástic na regulaci vnitrobuněčného množství reaktivních kyslíkových druhů“ v časopise Journal of Materials Chemistry B. Tento vědecký článek byl vybrán pro titulní stránku. Nanočástice oxidu ceru (CeNPs) fungující jako nanozymy byly připraveny novou syntetickou metodou, která modifikuje oxidační stav na jejich povrchu změnou prostorového uspořádání polymerů kyseliny poly-akrylové. Série připravených PAA-CeNPs vykazuje mimetické aktivity mnoha různých enzymů (superoxid dismutáza, kataláza, peroxidáza a oxidáza). Všechny testované PAA-CeNPs byly netoxické uvnitř buněk a vykazovaly snížení bazálního i peroxidem vodíku indukovaného množství reaktivních kyslíkových druhů v buňce. Práce byla provedena společně týmy z Univerzity Karlovy, Akademie věd České republiky a Technické Univerzity v Liberci.

Obrázek na obálce ukazuje nanočástice oxidu ceru (CeNPs) modifikované kyselinou poly-akrylovou (PAA) v sousedství kyslíkových radikálů uvnitř buňky.

https://doi.org/10.1039/D1TB00706H

https://doi.org/10.1039/D1TB90144C