Language
  • en
  • cs
header-mask header-mask

Zetasizer Pro

Zetasizer Pro je nástroj k měření velikosti částic, velikosti molekul, elektroforetické mobility, zeta potenciálu a molekulové hmotnosti v kapalných roztocích. Režim Dynamický rozptyl světla (DLS) lze použít k měření velikosti částic a molekul od 0,3 nm do 10 µm. Elektroforetický rozptyl světla (ELS), který měří zeta potenciál částic a molekul, lze použít k indikaci stability vzorku a / nebo náchylnosti k agregaci. Neinvazivní zpětný rozptyl (NIBS) nabízí možnost použít tuto optiku pro univerzální, vysoce citlivá měření částic a molekulárních velikostí a měření molekulové hmotnosti. M3-PALS s režimem konstantního proudu se používá pro měření zeta potenciálu a elektroforetická měření mobility. Softwarová sada ZS Xplorer nabízí jednoduché a flexibilní nastavení metod a analýzu dat. Software je také vybaven funkcí Adaptive Correlation pro rychlejší a reprodukovatelnější měření velikosti s menší přípravou vzorku. Optická filtrační difragma s fluorescenčním filtrem umožňuje měření fluorescenčních vzorků bez zhoršení celkové citlivosti systému. Zetasizer Pro je vhodný pro rutinní vyšetřování vzorků, jako jsou kovové koloidy, oxidy kovů a pigmenty. Příslušenství autotitrátoru MPT-3 umožňuje studovat vliv změn pH. K optimalizaci měření z hlediska objemu a koncentrace vzorku je k dispozici řada jednorázových a opakovaně použitelných cel.

MPT-3 autotitrator

pH je jedním z hlavních vlivů na zeta potenciál materiálů. Určení toho, jak se vzorky chovají v různých podmínkách pH, je důležité určit kdy jsou elektrostaticky nejstabilnější nebo nejmenší, nebo kdy se velikost částic změní (například aglomerací nebo disperzí) v určitém rozmezí pH.

MPT-3 Autotitrator obsahuje čerpadlo pro dopravu vzorku z reakční nádoby do Zetasizeru, pH sondu a měřicí elektroniku a tři injenkční dávkovače pro tři titráty. Dávkovače mají malý objemový výtlak a dobře charakterizované průměry pístu. To umožňuje přesné přidání velmi malého množství titrantu až do 0,28 ul, což umožňuje přesné zacílení na požadovanou hodnotu pH. To je zvláště důležité při hodnotách pH blízkých neutralitě. Autotitrator podporuje použití dvou koncentrací kyseliny nebo zásady za účelem vytvoření velmi širokého rozmezí pH. Systém automaticky použije příslušný titrant, aby poskytl minimální množství přísady s maximální přesností. Doporučuje se použít odplyňovač pro titráty, aby se zabránilo tvorbě vzduchových uzávěr v drahách titrantu. 

Specifikace

Kontakt

Xiaohui Ju, Ph.D.

Vědecká pracovnice
juxiaohui9784@hotmail.com
22191-2337
22191-2671
95155-2337
95155-2671
Detail osoby