Language
  • en
  • cs
Poskytovatel grantu MŠMT
Program Barrande Fellowship Programme
Trvání 11/2022 – 12/2022
Hlavní řešitel Tomáš Hrbek