Language
  • en
  • cs
header-mask header-mask

Laboratoř fyziky povrchů - Optická dráha pro výzkum materiálů II

Výzkumná Infrastruktura SPL-MSB je českou laboratoří v evropské výzkumné infrastruktuře CERIC-ERIC. Sestává ze dvou částí, Optické dráhy pro vědu o materiálech (MSB) na synchrotronu Elettra v Terstu a laboratoře fyziky povrchů (SPL) v Praze. Hlavním cílem projektu je zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho využití, kterého bude dosaženo modernizací velké výzkumné infrastruktury v ČR, a to pořízením nového přístroje, automatického fotoelektronového spektrometru pro měření ve vysokých tlacích.

 

 

european-union-msmt-logo-cz.png (12 KB)

Zkrácený název SPL-MSB II
Poskytovatel grantu MŠMT/EU
Program OP VVV
Výzva 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II
Registrační číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015962
Trvání 1/2020 - 12/2022
Rozpočet 32 312 500 Kč
Vedoucí výzkumu Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Manažerka projektu RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.