Language
  • en
  • cs
Disertační práce

Tenkovrstvové katalyzátory pre použitie v elektrolyzéroch vody a regeneratívnych palivových článkoch s protónovo vodivou membránou

Redukovatelné oxidy, které se mohou vyskytovat ve více oxidačních stavech, např. SnOx a CeOx, se v poslední době stále více uplatňují jako materiály vhodné pro přípravu nových nanostrukturních senzorů a katalyzátorů. Jejich vlastnosti lze významně modifikovat přidáním malých množství aktivních kovů, např. Pt, Pd, Cu tak, aby bylo dosaženo optimálních katalytických vlastností.

Studium mechanizmu adsorpce vodíku z hlediska disociace molekul H2, vytváření hydroxylových skupin a protonického vodíku H+ je nezbytné pochopení procesů probíhajících v katalyzátorech palivových článků s nízkým obsahem vzácných kovů a ve vodíkových senzorech, jejichž význam stále roste se zaváděním vodíkových technologií.

Vedoucí

prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Profesor
matolin@mbox.troja.mff.cuni.cz
22191-2323
22191-2734
95155-2323
95155-2734
Detail osoby
Konzultant

prof. Mgr. Iva Matolínová, Dr.

Profesorka, vedoucí skupiny
imatol@mbox.troja.mff.cuni.cz
22191-2241
22191-2252
95155-2241
95155-2252
Detail osoby

Studium, přednášky, zajímavosti a informace z oblasti nanomateriálů a vodíkových technologií.