Language
  • en
  • cs
Disertační práce

Studium oxidace CO a metanolu za vysokého tlaku na katalyzátorech ve formě nanoprášků oxidů kovů vzácných zemin a tenkých vrstev na bázi platiny

Oxidy kovů (SnO2, WO3, CeO2, ?) ve formě ?nanodrátů? o průměru jednotek až několika desítek nanometrů jsou perspektivními materiály pro plynové senzory. Zmenšením příčného rozměru senzorů lze dosáhnout nových selektivních vlastností, tj. citlivosti pro speciální plyny jako jsou např. CO a NOx. Tyto systémy budou připravovány metodami pokrývání uhlíkových nanotrubiček a elektronové litografie (EBL) v řádkovacím elektronovém mikroskopu (SEM). Oxidické vrstvy budou deponovány magnetronovým naprašováním z kompozitních terčů oxidů a kovů. Morfologie připravených nanostruktur bude kontrolována pomocí SEM a AFM. Chemické složení bude studováno pomocí fotoelektronové spektroskopie XPS a energiově-disperzní rtg. spektroskopie (EDS).

V rámci práce bude navržen a postaven testovací mikrosystém pro měření reaktivity a vodivosti nanostrukturních senzorů na čipu čtyřbodovou metodou. Digitálně řízený systém mixování měřících plynů umožní testovat senzory pro koncentrace < ppm>

Vedoucí

prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Profesor
matolin@mbox.troja.mff.cuni.cz
22191-2323
22191-2734
95155-2323
95155-2734
Detail osoby
Konzultant

prof. Mgr. Iva Matolínová, Dr.

Profesorka, vedoucí skupiny
imatol@mbox.troja.mff.cuni.cz
22191-2241
22191-2252
95155-2241
95155-2252
Detail osoby

Studium, přednášky, zajímavosti a informace z oblasti nanomateriálů a vodíkových technologií.