Language
  • en
  • cs
Bakalářské práce

Studium interakce vodní páry s Ru/CeO2 katalyzátorem

Navrhovaná práce bude zaměřena na studium vlivu vodní páry na chemicky stav katalyzátoru na bázi oxidu ceru dopovaného rutheniem, a její vliv na aktivitu katalyzátoru vůči oxidaci propanu. Studium se bude provádět na modelových katalyzátorech. Tenkovrstvé modelové katalyzátory se budou připravovat napařováním tenkých vrstev oxidu ceru s následovnou depozicí malého množství kovového ruthenia, a se budou hlavně studovat metodou vysokotlaké rentgenové fotoelektronové spektroskopie (NAP-XPS), která umožňuje získání kompletní informace o chemickém stavu povrchu katalyzátoru a meziproduktech chemické reakce vyskytující se na povrchu katalyzátoru přímo za podmínek blízkých reálným pracovním podmínkám. Získané informace pomohou pochopit mechanizmy a cesty, kterými probíhá daná chemická reakce a jaký je vliv vodní páry, a v důsledku by měly vést ke zjištění způsobu přípravy a složení katalyzátoru s maximálním účinkem pro eliminaci nebezpečných těkavých organických látek (VOC) ze spalin.

Zásady pro vypracování

  1. Seznámit se s vysokotlakou rentgenovou fotoelektronovou spektroskopií (NAP-XPS). Jedná se o jediné zařízení tohoto typu v celé České republice, na světě jich funguje pouze několik desítek.
  2. Prostudovat doporučenou literaturu týkající se problematiky studované ve vypsané práci.
  3. Růst tenkých vrstev oxidu ceru definované orientaci na povrchu monokrystalů Pt(111) s následovnou depozicí malého množství Ru.
  4. Studium vlivu vodní páry na reakce oxidace propanu na modelovém katalyzátoru na bázi oxidu ceru metodou NAP-XPS.
  5. Zpracování experimentálních dat a sepsaní bakalářské práce.

Seznam odborné literatury

  1. D. Briggs and M. P. Seah, Practical Surface Analysis, John Willey and Sons, Chichester, England, 1990. (Rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ISBN 0471 92081 9.
  2. M. Salmeron and R. Schlogl, Ambient pressure photoelectron spectroscopy: A new tool for surface science and nanotechnology, Surf. Sci. Rep. 63, 169–199, 2008
  3. Odborné články podle doporučení vedoucího práce.

Pokud máte zájem o tuto práci, obraťte se na nás.

Vedoucí

doc. Mgr. Michael Vorochta, Ph.D.

Docent
vorohtam@gmail.com
22191-2321
22191-2671
95155-2321
95155-2671
Detail osoby

Studium, přednášky, zajímavosti a informace z oblasti nanomateriálů a vodíkových technologií.