Language
  • en
  • cs
Bakalářské práce

Studium detekčních mechanizmů etanolového senzoru

Navrhovaná bakalářská práce bude zaměřena na studium nových 1D nanomateriálů, jako jsou nanodráty WO3 a nanotyčky ZnO, vysoce účinných pro chemorezistivní detekci etanolu pomocí metody vysokotlaké rentgenové fotoelektronové spektroskopie. Tato moderní povrchová analytická technika umožňuje získání kompletní informace o přítomnosti adsorbátů a chemickém stavu povrchu citlivostní vrstvy, a to přímo za podmínek blízkých reálným pracovním podmínkám plynového senzoru (300 °C, vysoký tlak okolního plynu). Cílem práce bude získat základní a praktické znalosti o mechanismech interakce mezi etanolem a detekujícími materiály ve vztahu k jejich morfologii a složení, které v budoucnu pomůžou vyvinout plynový nanosenzor s vysokou citlivostí a selektivitou vůči etanolu.

Literatura:

1. Seznámit se s problematikou detekce plynů a vysokotlakou rentgenovou fotoelektronovou spektroskopií (NAP-XPS). Jedná se o jediné zařízení tohoto typu v celé České republice, na světě jich funguje pouze několik desítek.
2. Podílet se na přípravě nanostrukturovaných aktivních vrstev na bázi polovodivých oxidů kovů.
3. Studium interakce připravených vrstev s etanolem ve vyšších tlacích metodou NAP-XPS.
4. Vyhodnocení výsledků a sepsání práce

Pokud máte zájem o tuto práci, obraťte se na nás.

Vedoucí

Mgr. Mykhailo Vorokhta, Ph.D.

Vědecký pracovník
vorohtam@gmail.com
22191-2321
22191-2671
95155-2321
95155-2671
Detail osoby

Studium, přednášky, zajímavosti a informace z oblasti nanomateriálů a vodíkových technologií.