Language
  • en
  • cs
Bakalářské práce

Růst nanočástic v kapalném prostředí technikou magnetronového naprašování

Rychlý rozvoj vodíkové technologie je řízen potřebou snížit emise skleníkových plynů a přechodem k udržitelnějším zdrojům energie. Tato technologie je založena na elektrochemické přeměně vodíku, kyslíku a vody, která vyžaduje nanostrukturní katalyzátory. Intenzivní výzkum nových katalyzátorových materiálů vyžaduje jemnou kontrolu nad složením a schopnost pohodlně vytvářet vícesložkové materiály. Využití přístupu „klasické“ chemické syntézy je nevýhodné pro svou složitost, zejména pro syntézu vícesložkových materiálů. Na druhou stranu magnetronové naprašování poskytuje veškerou potřebnou flexibilitu, snadnost a přesnou kontrolu složení atd. Tato práce se zaměří na přípravu nanočástic katalyzátoru na povrchu kapalného materiálu pomocí magnetronového naprašování. Nanesené nanočástice pak budou charakterizovány pomocí dynamického rozptylu světla (DLS), skenovací elektronové mikroskopie a přidružené energiově disperzní rentgenové spektroskopie (SEM-EDX). Elektrochemická aktivita katalyzátoru bude charakterizována pomocí metody R/RDE.

[1] Sergievskaya et. al., Beilstein J. Nanotechnol. 2022, 13, 10–53.
[2] Physical Principles of Electron Microscopy, Springer, Egerton R., New York, USA, (2007), ISBN-13: 978-0387-25800- 0.
[3] Handbook of fuel cells: Fundamentals, technology, applications, W. Vielstich, A. Lamm, H.A. Gasteiger, Wiley 2003, ISBN: 978-0-471-49926-8.
[4] https://www.malvernpanalytical.com/en/products/product-range/zetasizer-range/

Vedoucí

Mgr. Yurii Yakovlev, Ph.D.

Odborný asistent
yakovlevyv87@gmail.com
22191-2251
22191-2763
95155-2251
95155-2763
Detail osoby
Konzultant

Yevheniia Lobko, Ph.D.

Vědecká pracovnice
lobkoeugenia@gmail.com
22191-2251
95155-2251
Detail osoby
Řešitel

Josef Kučera

Student bakalářského studia
pepan@protonmail.com
Detail osoby

Studium, přednášky, zajímavosti a informace z oblasti nanomateriálů a vodíkových technologií.