Language
  • en
  • cs
Letní projekty

Osvěžme lanthanoid v kapkách vodních par

Jak se bude chovat oxid jednoho z lanthanoidů, ceru, který patří k nejvíce zastoupeným prvkům skupiny kovů vzácných zemin a jehož zajímavou vlastností je, že může existovat ve dvou oxidačních stavech (Ce3+ a Ce4+), ve vodním prostředí? Cílem projektu je porozumět, jakým způsobem molekuly vody ovlivňují oxidační stav Ce3+ a Ce4+ na vrstvách oxidu ceru připravených v ultra vysokém vakuu a studovaných metodou rentgenové fotoelektronové spektroskopie v operando podmínkách.

Vedoucí

RNDr. Břetislav Šmíd, Ph.D.

Vědecký pracovník
smidb@email.cz
22191-2337
22191-2671
95155-2337
95155-2671
Detail osoby
Řešitel

Orsolya Morvai

Studentka bakalářského studia
Detail osoby

Studium, přednášky, zajímavosti a informace z oblasti nanomateriálů a vodíkových technologií.