Language
  • en
  • cs
Disertační práce

Nové katodové katalyzátory pro palivové články s polymerní membránou

Vodíkové palivové články (FC) jsou jedním z nejslibnějších alternativních ekologických zdrojů energie. Navzdory rychlému pokroku v technologii palivových článků jsou katalyzátory stále drahé, málo účinné a za provozních podmínek nestabilní. Zlepšení aktivity a dlouhodobé stability katalyzátorů vyžaduje vývoj nanočástic katalyzátoru s řízenou strukturou a morfologií.

V rámci této disertační práci budou připravovány jak nesené, tak i samonosné mono- a bimetalické katalyzátorové nanočástice na bázi přechodných kovů s platinou chemickou metodou. Struktura a složení katalyticky aktivních nanočástic budou zkoumány pomocí metod elektronové mikroskopie (TEM, SEM) a fotoelektronové spektroskopie (XPS). Elektrochemická aktivita a dlouhodobé stability nanočástic bude měřena pomocí technik rotující diskové elektrody (RDE) a rotační kroužkové diskové elektrody (RRDE). Sestavy membránových elektrod s katodovou katalytickou vrstvou obsahující syntetizované nanočástice budou komplementovány pomocí techniky ultrazvukového rozprašování. Výkon, elektrochemicky aktivní plocha povrchu, odpor a dlouhodobá stabilita připravených materiálů budou zkoumány in-situ pomocí testovacích stanic pro palivové články.

Hlavním cílem práce bude zjištění vztahu mezi strukturou, morfologií, složením, elektrochemickou aktivitou a životností katalyticky aktivních nanočástice v ex-situ a in-situ podmínkách palivových článků.

Literatura

  1. O’Hayre, Ryan P., Suk-Won Cha, Whitney G. Colella, and F. B. Prinz. Fuel Cell Fundamentals. Third edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2016. ISNB 978-1-119-11415-4 978-1-119-11420-8.
  2. Zhang, Jiujun, ed. PEM Fuel Cell Electrocatalysts and Catalyst Layers: Fundamentals and Applications. London: Springer, 2008. ISBN 978-1-84800-935-3.

Pokud máte zájem o tuto práci, obraťte se na nás.

Vedoucí

Yevheniia Lobko, Ph.D.

Vědecká pracovnice
lobkoeugenia@gmail.com
22191-2251
95155-2251
Detail osoby

Studium, přednášky, zajímavosti a informace z oblasti nanomateriálů a vodíkových technologií.