Language
  • en
  • cs
Bakalářské práce

Modelová studie vazby biomolekul na nanočástice oxidu ceričitého

V posledních desetiletích se oxid ceričitý díky svým biokompatibilním a enzymatickým vlastnostem stává slibným materiálem pro biologické aplikace, jako je dodávání léčiv, biosenzory apod.

V rámci této bakalářské práce navrhujeme studovat nanočástice oxidu ceričitého, které budou použity jako substrát pro depozici biomolekul, např. histidinu či glycinu, z roztoku. Nanočástice CeO2(komerčně dostupné či připravené chemickou cestou) budou analyzovány spektrofotometrem metodou dynamického rozptylu světla (DLS), spektrometrem UV-vis a transmisním elektronovým mikroskopem (TEM). Nanočástice funkcionalizované biomolekulami budou po vysušení na vzduchu analyzovány pomocí fotoelektronových spektroskopií s využitím synchrotronového záření (XPS, SRPES, RPES a NEXAFS).

Vedoucí

prof. Mgr. Iva Matolínová, Dr.

Profesorka, vedoucí skupiny
imatol@mbox.troja.mff.cuni.cz
22191-2241
22191-2252
95155-2241
95155-2252
Detail osoby
Konzultant

Ing. Nataliya Tsud, Ph.D.

Vědecká pracovnice
tsud@mbox.troja.mff.cuni.cz
+39-040-375-8095
+39-040-375-8059
Detail osoby
Druhý konzultant

Mgr. Jaroslava Nováková, Ph.D.

Vědecká pracovnice
jaroslava.lavkova@gmail.com
22191-2252
95155-2252
Detail osoby

Studium, přednášky, zajímavosti a informace z oblasti nanomateriálů a vodíkových technologií.