Language
  • en
  • cs
Letní projekty

Jak získat ultra čisté povrchy?

V naší skupině studujeme na základní úrovni mechanismy různých důležitých chemických reakcí na povrchu různých pevných katalyzátorů. Pro rozlišení chemických procesů, které probíhají na povrchu pevné látky (katalyzátoru) vystaveného plynným reaktantům a eliminaci vlivu různých povrchových kontaminací, je velmi důležité mít velmi čistý a dobře definovaný povrch. Při realizaci tohoto projektu bude mít student možnost vyzkoušet si práci v moderní laboratoři provádějící špičkový experimentální výzkum v oblasti katalýzy a senzorů plynů. Student se seznámí s ultravysokým vakuem a různými experimentálními metodami čištění a charakterizace čistého povrchu platiny.

Pokud máte zájem o tuto práci, obraťte se na nás.

Vedoucí

Mgr. Michael Vorochta, Ph.D.

Akademický vědecký pracovník
vorohtam@gmail.com
22191-2321
22191-2671
95155-2321
95155-2671
Detail osoby

Studium, přednášky, zajímavosti a informace z oblasti nanomateriálů a vodíkových technologií.