Language
  • en
  • cs
Letní projekty

Jak moc se hustota magnetronově naprášených nanovrstev liší od bulku? Odpověď ti pomůže najít mikroskop atomárních sil.

SP2023magnetron.png (1.41 MB)

Magnetronové naprašování je jednou z nejrozšířenějších a nejuniverzálnějších metod depozice tenkých vrstev. V naší skupině jej využíváme k přípravě nanostrukturovaných katalyzátorů na bázi platiny a iridia pro vodíkové technologie. Změnou depoziční rychlosti či tlaku pracovního plynu během naprašování lze připravit vrstvy s různou mírou neuspořádanosti či porozity, což může mít vliv na jejich katalytické vlastnosti. Cílem projektu bude určit průměrnou hustotu různě naprášených vrstev a to pomocí měření jejich výšky a hmotnosti použitím mikroskopu atomárních sil a citlivých laboratorních mikrováh.

Pokud máte zájem o tuto práci, obraťte se na nás.

Vedoucí

RNDr. Peter Kúš, Ph.D.

Akademický vědecký pracovník
peter.kus@mff.cuni.cz
22191-2321
95155-2321
Detail osoby

Studium, přednášky, zajímavosti a informace z oblasti nanomateriálů a vodíkových technologií.