Language
  • en
  • cs

Vliv tepelného zpracování na strukturu a elektrickou vodivost tepelně expandovaného grafitu