Language
  • en
  • cs

Ladění morfologie naprášených vrstev Pt katalyzátorů: Od kompaktních vrstev k rozptýleným nanočásticím