Language
  • en
  • cs

In situ pozorování vysoce oxidovaných atomů Ru v katalyzátoru Ru/CeO2 během oxidace propanu