Language
  • en
  • cs

Charakterizace transportních vlastností GDL vrstvy pomocí metody limitujícího proudu