Language
  • en
  • cs

Bifunkční Pt-It nanočásticové katalyzátory pro ORR a OER: studium vlivu složení povrchu na katalytické vlastnosti