Language
  • en
  • cs

Zkoumání fyzikálně-chemických a elektro-chemických vlastností nanostrukturovaných katalyzátorů pro použití v elektrolyzérech vody s protonově-vodivou membránou

Náplní předkládaného projektu je pokračovat v rozvíjení účinné spolupráce mezi Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy (MFF UK) a European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) v oblasti základního výzkumu nanostrukturovaných katalyzátorů pro anodu PEM-WE. Konkrétně bude předmětem zájmu velmi perspektivní bimetalický systém Ir-Ru resp. Ir(Ox)-Ru(Oy). I pro roky 2023 a 2024 plánujeme pracovat formou zaběhnutého modelu, kde v Praze katalytické vzorky připravíme, změříme jejich účinnost v testovací stanici a realizujeme základní fyzikálně-chemickou analýzu. Pokročilé operando rentgenové experimenty s prototypem PEM-WE cely proběhnou společně na optické dráze ID31 na synchrotronu v Grenoblu.

Poskytovatel grantu
MŠMT
Program 8J - MOBILITY
Registrační číslo projektu 8J23FR025
Trvání 01/ 2023 - 12/2024
Hlavní řešitel RNDr. Peter Kúš, Ph.D.