Language
  • en
  • cs
Poskytovatel grantu Univerzita Karlova
Program GA UK
Registrační číslo projektu 336922
Trvání 2022 – 2024
Hlavní řešitel Tomáš Hrbek