Language
  • en
  • cs
header-mask header-mask

Studium nanostruktur nesených na CeO2: Modelové katalyzátory v in situ / operado podmínkách (GAČR)

V tomto projektu navrhujeme využít jedinečnou kombinaci dvou nejmodernějších experimentálních technik: vysokotlakou rentgenovou fotoelektronovou spektroskopii (NAP-XPS) a vysokotlakou mikroskopii skenovací sondy (NAP-SPM) k testování čtyř průmyslově významných katalytických reakcí v provozních podmínkách (oxidace CO, konverze vodního plynu, rozklad metanu a parní reformování). Nanoklastry Pt a Au nesené oxidem ceričitým budou sloužit jako modelové systémy, které budou studovány před, po, ale také přímo během katalytických reakcí. Výsledky experimentů a související simulace prvního principu by měly poskytnout lepší přehled o komplexních reakčních mechanismech, které se odehrávají v reálných katalytických systémech.

Poskytovatel grantu Grantová agentura ČR
Program Standardní projekty
Panel P204 – Fyzika kondenzovaných látek a materiálů
Registrační číslo projektu 20-13573S
Trvání 1/2020 - 12/2022
Hlavní řešitelka Prof. Mgr. Iva Matolínová, Dr.