Language
 • en
 • cs
Bachelor thesis

Interaction of water vapor with epitaxial layers of cerium dioxide

Description in Czech

Cer (Ce) je jedním z nejhojněji zastoupených prvků ze skupiny kovů vzácných zemin. Jeho jedinečnou vlastností je, že může existovat ve dvou oxidačních stavech: Ce III (Ce3+) a Ce IV (Ce4+)[1,2]. Současný výzkumukazál, že nanostrukturovaný oxid ceru, CeOx,vykazuje multi-enzymatickou aktivitu pro záchyt a eliminaci reaktivních kyslíkovýchdruhů (ROS), a dal by se tedy využít jako antioxidant v biomedicíně[3].Vlastnosti oxidu ceru, kteréjsou podobné enzymům,jsou obecně připisovány buď kyslíkovým vakancím na povrchu nebo smíšeným valenčním stavům Ce3+ a Ce4+[4].Rychlost změny mezi stavy Ce3+ and Ce4+ přitomhraje klíčovou roli[5]. Nicméně, oxidační a redukční procesy na povrchu oxidu ceru nejsou dosud plně pochopeny, zvláště ve vodním prostředí[6].Cílem této práce je porozumět, jakým způsobem molekuly vody ovlivňují oxidační stav Ce3+ a Ce4+právě ve vodním prostředí.

Modelové vrstvy budou připraveny v ultravysokém vakuu (UHV) a jejich struktura a složení budou ověřenymetodou difrakce elektronů s nízkou energií (LEED) a rentgenovou fotoelektronovou spektroskopií (XPS)[7,8].Hlavní část práce bude zaměřenana studium modelových epitaxních vrstev oxidu ceru a jejich interakci s vodními parami metodou XPS za zvýšených tlaků (NAP-XPS).

Zásady pro vypracování:

 1. Studium doporučené literatury.
 2. Seznámení se s experimentálními metodami povrchové analýzy (XPS, LEED) a specifiky NAP-XPS.
 3. Příprava epitaxních vrstev CeO2 a jejich charakterizace.
 4. Studium interakce povrchů CeO2 s vodními parami za zvýšených tlaků, NAP-XPS.
 5. Vyhodnocení získaných dat, sepsání práce.

 

Literatura:

 1. Catalysis by Ceria and Related Materials, A. Trovarelli, Imperial College Press, ISBN: 1-86094-299-7.
 2. B.C. Nelson, M.E. Johnson, M.L. Walker, K.R. Riley, C.M. Sims, Antioxidant Cerium Oxide Nanoparticles in Biology and Medicine, Antioxidants-Basel, 5 (2016).
 3. I. Celardo, J.Z. Pedersen, E. Traversa, L. Ghibelli, Pharmacological potential of cerium oxide nanoparticles, Nanoscale, 3, 1411-1420 (2011).
 4. V. Nicolini, E. Gambuzzi, G. Malavasi, L. Menabue, M.C. Menziani, G. Lusvardi, A. Pedone, F. Benedetti, P. Luches, S. D’Addato, S. Valeri, Evidence of Catalase Mimetic Activity in Ce3+/Ce4+ Doped Bioactive Glasses, The Journal of Physical Chemistry B, 119, 4009-4019 (2015).
 5. C. Xu, X.G. Qu, Cerium oxide nanoparticle: a remarkably versatile rare earth nanomaterial for biological applications, Npg Asia Mater, 6 (2014).
 6. J.-D. Cafun, K.O. Kvashnina, E. Casals, V.F. Puntes, P. Glatzel, Absence of Ce3+ Sites in Chemically Active Colloidal Ceria Nanoparticles, ACS Nano, 7, 10726-10732 (2013).
 7. D. Briggs, M.P. Seah: Practical Surface Analysis, vol. 2 - Auger and X-ray Photoelectron spectroscopy, Wiley, 1990, ISBN 0-471-92081-9.
 8. J. Mysliveček, V. Matolín, I. Matolínová, Heteroepitaxy of Cerium Oxide Thin Films on Cu(111), Materials, 8, 6346-6359 (2015).
Supervisor

Dr. Břetislav Šmíd

Researcher
smidb@email.cz
+420-95155-2337
+420-95155-2671
People detail
Consultant

Dr. Xiaohui "Sophie" Ju

Researcher
juxiaohui9784@hotmail.com
+420-95155-2337
+420-95155-2671
People detail
Student

Orsolya Morvai

Bachelor student
People detail

Lectures, interesting facts and information in the field of nanomaterials and hydrogen technology.