Language
  • en
  • cs
header-mask header-mask

EN-„Scale up“ technológie modifikovanej protónovo-vodivej membrány pre priemyselné použitie vo vodíkových palivových článkoch a elektrolyzéroch vody (TAČR)

The description is only in the Czech language

Poskytovatel grantu Technologická agentura ČR
Program Gama 2
Základní projekt Podpora procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově II
Reg. číslo zákl. projektu TP01010040
Trvání 3/2020 – 2/2021
Hlavní řešitel RNDr. Peter Kúš, Ph.D.