Language
 • en
 • cs
Master's Theses

Study of Pt-CeOx catalytic layers in simulated fuel cell conditions

Description in Czech

Díky katalytickým vlastnostem oxidu ceru jsou vrstvy Pt-CeOx považovány za vhodného kandidáta pro katalyzátor na straně anody vodíkového palivového článku. Modelové studie daného systému nám sice nabízejí náhled do procesů probíhajících na povrchu aktivní vrstvy, avšak neposkytují úplné informace o průběhu katalytické reakce.

Proto bude předmětem diplomové práce charakterizace reálných katalyzátorů Pt-CeOx připravených magnetronovým naprašováním prostřednictvím transmisní elektronové mikroskopie (TEM) a vysokotlaké rentgenové fotoelektronové spektroskopie (NAP-XPS) v podmínkách blízkých pracovním podmínkám skutečného palivového článku. Práce bude zaměřena na studium strukturních a chemických vlastností vrstev Pt-CeOx připravených magnetronovým naprašováním a jejich změn při ohřevu a expozici plyny (H2, O2, CO, H2O) v závislosti na množství platiny ve vrstvě. Cílem práce je zjistit chování platiny a oxidu ceričitého při procesech probíhajících na povrchu katalyzátoru palivového článku.

Zásady pro vypracování

 1. Bibliografická rešerše.
 2. Seznámení se technikami a zařízeními nezbytnými pro vypracování DP - SEM/FIB, TEM, EDX, NAP-XPS
 3. Příprava vzorků pomocí SEM/FIB pro TEM.
 4. Studium morfologie, krystalografie a složení vzorků pomocí TEM, EDX.
 5. Studium elektronické struktury vzorků prostřednictvím NAP-XPS.
 6. Vyhodnocení výsledků a sepsání práce. 

Literatura

 1. A. Trovarelli, Catalysis by Ceria and Related Materials, Imperial College Press, London (2002), ISBN: 1-86094-299-7.
 2. R.F. Egerton, Physical Principles of Electron Microscopy, Springer, New York, USA, (2007), ISBN-13: 978-0387-25800-0.
 3. D.B. Williams, C. B. Carter, Transmission Electron Microscopy, Springer, New York, USA, (2009), ISBN 978-0-387-77502-0.
 4. D. Briggs and M. P. Seah, Practical Surface Analysis, John Willey and Sons, Chichester, England (1990), ISBN: 0471-92081-9.
 5. M. Salmeron and R. Schlogl, Ambient pressure photoelectron spectroscopy: A new tool for surface science and nanotechnology, Surf. Sci. Rep. 63, 169–199, 2008.
 6. Odborné články podle doporučení vedoucího práce.
Supervisor

Dr. Jaroslava Nováková

Researcher
jaroslava.lavkova@gmail.com
+420-95155-2252
People detail
Consultant

Dr. Michael Vorochta

Associate professor
michael.vorochta@matfyz.cuni.cz
+420-95155-2321
+420-95155-2671
People detail
Student

Thu Ngan Dinhová

Doctoral Student
ja.ja.a.zase.ja@gmail.com
People detail

Lectures, interesting facts and information in the field of nanomaterials and hydrogen technology.