Language
 • en
 • cs
Master's Theses

Study of C1 chemical reactions on cerium based catalysts

Description in Czech

Navrhovaná diplomová práce bude zaměřena na studium mechanizmů jednoduchých chemických reakcí na modelových katalyzátorech na bázi oxidu ceru, které mají potenciál pro využití v C1 chemii (chemii molekul s jedním atomem uhlíku ve svém složení). Důraz bude kladen na studium chemických reakcí, jako jsou konverze vodního plynu (WGS reakce) a oxidace CO, reakcí důležitých pro průmysl a ekologické prostředí, a to na úrovni základního výzkumu. Tenkovrstvé modelové katalyzátory na bázi oxidu ceru se budou připravovat napařováním tenkých vrstev oxidu ceru s následovnou depozicí malého množství aktivního kovu. Takto připravené modelové katalyzátory se budou studovat metodami vysokotlaké rentgenové fotoelektronové spektroskopie (NAP-XPS). Tato moderní povrchová analytická technika umožňuje získání kompletní informace o meziproduktech chemické reakce vyskytujících se na povrchu katalyzátoru a chemickém stavu povrchu katalyzátoru přímo za podmínek blízkých reálným pracovním podmínkám. Získané informace pomohou pochopit mechanizmy a cesty, kterými probíhají zmíněné chemické reakce na povrchu různě připravených modelových katalyzátorů. Pochopení mechanizmů chemických reakcí by v důsledku mohlo vést ke zjištění způsobu přípravy a složení katalyzátoru s maximálním účinkem pro požadované katalytické procesy a získat požadované výstupní produkty reakce.

Zásady pro vypracování

 1. Seznámit se s vysokotlakou rentgenovou fotoelektronovou spektroskopií (NAP-XPS). Jedná se o jediné zařízení tohoto typu v celé České republice, na světě jich funguje pouze několik desítek.
 2. Prostudovat ty části doporučené literatury, které se týkají problematiky studované ve vypsané práci.
 3. Růst tenkých vrstev oxidu ceru definované orientaci na povrchu monokrystalů Cu (111) s následovnou depozicí malého množství kovu (Pt a Fe).
 4. Studium mechanizmů jednoduchých chemických reakcí, jako jsou konverze vodního plynu a oxidace CO, na modelových katalyzátorech na bázi oxidu ceru metodou NAP-XPS.
 5. Zpracování experimentálních dat a sepsání diplomové práce.

Literatura

 1. D. Briggs and M. P. Seah, Practical Surface Analysis, John Willey and Sons, Chichester, England, 1990. (Rentgenová fotoelektronová spektroskopie).
 2. M. Salmeron and R. Schlogl, Ambient pressure photoelectron spectroscopy: A new tool for surface science and nanotechnology, Surf. Sci. Rep. 63, 169–199, 2008
 3. Polymer Electrolyte Fuel Cell, editor A. A. Franco, Pan Standford Publishing, Singapore 2013.
 4. Odborné články podle doporučení vedoucího práce.

Pokud máte zájem o tuto práci, obraťte se na nás.

Supervisor

Dr. Mykhailo Vorokhta

Researcher
vorohtam@gmail.com
+420-95155-2321
+420-95155-2671
People detail

Lectures, interesting facts and information in the field of nanomaterials and hydrogen technology.